Top icon mobile

 

GEBRUIKSVOORWAARDEN

1. Introductie

1.1 Wij verzoeken u de gebruiksvoorwaarden (“Gebruiksvoorwaarden”) nauwkeurig te lezen vóór u deze website (“Website") gebruikt. Door naar de website te gaan en deze te gebruiken, accepteert u de gebruiksvoorwaarden en stemt u ermee in. Is dit niet het geval, gebruik de website dan niet.
 
1.2 De website wordt beheerd door en de gebruiksvoorwaarden zijn vervaardigd door Hamilton International SA, LÄNGGASSE 85, 2504 BIEL/BIENNE, Zwitserland, (“Hamilton”, “Wij", “Ons”, “Onze”).

1.3 Hamilton kan op ieder moment zijn gebruiksvoorwaarden wijzigen. Deze wijzigingen zijn bindend voor u. Om deze reden moet u deze pagina geregeld bezoeken om de huidige voorwaarden die bindend voor u zijn, te bekijken.

 

2. Doel en inhoud van de website

2.1 Alle informatie en het materiaal op de website worden uitsluitend getoond om algemene informatie te leveren over en producten en diensten te promoten van Hamilton. De informatie en het materiaal bevatten geen aanbiedingen voor producten en/of diensten van Hamilton of officiële retailers of andere derde partijen, tevens bevatten zij geen advies of andere aanwijzingen over het gebruik van producten en/of diensten van Hamilton.

2.2 De website bevat mogelijk informatie over onze wereldwijde producten en diensten, niet allemaal zijn die beschikbaar op elke locatie. Een verwijzing naar een Hamilton-product of -dienst betekent niet dat het product of de dienst beschikbaar is op uw locatie.

 

3. Gebruikerscontent

3.1 Wees u ervan bewust dat wanneer u informatie post op de website (bijv. op een forum of in een gastenboek) dat die informatie mogelijk zichtbaar is voor andere gebruikers. Let daarom op welke informatie u post en u aan andere gebruikers geeft.

3.2 Hamilton neemt geen verantwoordelijkheid op zich voor de teksten, bestanden, afbeeldingen, foto’s, video, geluiden, geschreven werk of ander materiaal dat u post (“Gebruikerscontent”) op de website. Na het posten van uw gebruikerscontent, behoudt u alle eigendomsrechten daarop en behoudt u het recht deze op elke manier dat u wilt, te gebruiken. Door het posten van uw gebruikerscontent op of via de website, verleent u ons een niet-exclusieve, als sublicentie verleenbare, overdraagbare, gratis en wereldwijde toestemming om uw gebruikerscontent te gebruiken, te wijzigen, openbaar uit te voeren, openbaar te tonen, te reproduceren, en te distribueren op en via de website of in de Hamilton-sectie van een platform van een derde partij (Facebook, Twitter, etc.) tot u de gebruikerscontent van de website verwijdert.

3.3 U verklaart en garandeert: (i) dat u eigenaar bent van de gebruikerscontent door u gepost op de website of het recht heeft toestemming te geven voor het hierboven genoemde, en (ii) dat bij het posten van uw gebruikerscontent op de website geen inbreuk is gemaakt op privacyrechten, publiciteitsrechten, auteursrechten, handelsmerken, contractrechten of andere rechten van een persoon of onderneming.

3.4 U bent volledig verantwoordelijk voor de gebruikerscontent die u post op de website. U mag geen gebruikerscontent posten, doorgeven of delen die u niet zelf hebt gecreëerd of waarvoor u geen toestemming heeft om het te posten. Gebruikerscontent wordt niet noodzakelijk bekeken door Hamilton voorafgaand aan het posten en geeft niet noodzakelijkerwijs de meningen of het beleid van Hamilton weer. Hamilton geeft geen uitdrukkelijke of impliciete garanties over de gebruikerscontent of over de juistheid en betrouwbaarheid daarvan of over materiaal of informatie die u aan andere gebruikers verstrekt. U mag geen onwettig, bedreigend, lasterlijk, smadelijk, obsceen, schandaliserend, opruiend, pornografisch of blasfemisch materiaal posten of delen, of enig materiaal dat bestaat uit of gedrag aanmoedigt dat kan worden beschouwd als een misdrijf, waarbij aanspraak op burgerlijke aansprakelijkheid kan worden gedaan of waarbij op andere wijze de wet wordt overtreden.

3.5 De website geeft u mogelijk de mogelijkheid een persoonlijke account te creëren door het verschaffen van bepaalde informatie. In een dergelijk geval moet u een e-mailadres en wachtwoord invoeren. U bent volledig verantwoordelijk voor het geheim houden van uw wachtwoord. U stemt ermee in op geen moment de account, het e-mailadres, of het wachtwoord van een andere gebruiker te gebruiken of uw wachtwoord aan een derde partij te verstrekken. U stemt ermee in om ons direct op de hoogte te stellen indien u ongeautoriseerd gebruik van uw account of toegang tot uw wachtwoord vermoedt. U bent volledig verantwoordelijk voor het volledige gebruik van uw account.

3.6 Hamilton houdt zich uitdrukkelijk het recht voor informatie en materiaal te verwijderen die zijn gepost of doorgegeven door eenieder die deze regels overtreedt, waaronder aanbiedingen voor horloges. Hamilton zal volledig samenwerken met de wetshandhaving en gehoor geven aan een bevel van de rechtbank aan Hamilton om de identiteit van eenieder die zulke informatie of dergelijk materiaal post, te openbaren.

 

4. Intellectuele eigendomsrechten

4.1 De website tezamen met informatie, teksten, afbeeldingen, foto’s, audio- en videoclips, tekeningen, grafische voorstellingen, logo’s, symbolen, namen, product- en bedrijfsbenamingen, alsmede alle software van de website en alle andere bestanden, en hun selectie en rangschikking (“de inhoud van de website"), zijn onderhevig aan wettelijke bescherming, voornamelijk auteursrecht, handelsmerken en ontwerprechten die van toepassing zijn op Hamilton, zijn filialen, zijn gebruikers of zijn licentiegegevens met alle rechten voorbehouden. De inhoud van de website mag niet worden gewijzigd, gekopieerd, gedistribueerd, geframed, gereproduceerd, heruitgegeven, gedownload, weergegeven, gepost, doorgegeven of verkocht in elke vorm dan ook, in zijn geheel of gedeeltelijk, zonder vooraf verstrekte schriftelijke toestemming, behalve dat voornoemde niet van toepassing is op uw eigen gebruikerscontent die u legaal post op de website. Daarbij komt dat er geen digitale content mag worden gekopieerd in andere programma’s zonder schriftelijke toestemming vooraf van Hamilton.

4.2 Op voorwaarde dat u bevoegd bent de website te gebruiken, krijgt u een beperkte toestemming voor toegang en gebruik van de website en de inhoud van de website en om een gedeelte van de inhoud te downloaden of af te drukken waar u toegang tot heeft, uitsluitend voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik, op voorwaarde dat u alle auteursrecht- en andere eigendomskennisgevingen intact houdt. Deze toestemming valt onder de gebruiksvoorwaarden en is niet van toepassing op datamining, robots of vergelijkbare dataverzamelings- of extractiemethoden. Behalve voor uw eigen gebruikerscontent, mag u geen inhoud van de website uploaden of herpubliceren op enige internet-, intranet- of extranetwebsite of opnemen in een andere database of samenstelling, en ander gebruik van de inhoud van de website is strikt verboden. Elk gebruik van de website of de inhoud van de website anders dan specifiek hier geautoriseerd, is zonder de schriftelijke toestemming vooraf van Hamilton strikt verboden en beëindigt de toestemming hier toegekend. Elk ongeautoriseerd gebruik kan ook een overtreding van de wetten van toepassing betekenen, waaronder, zonder beperkingen, auteurs- en handelsmerkrechten en communicatievoorschriften en -wetten van toepassing. Tenzij hierin aangegeven, kan niets in de gebruiksvoorwaarden worden beschouwd als enige vorm van licentie voor intellectuele eigendomsrechten.

4.3 "Hamilton" en andere handelsmerken, logo’s, karakters, paginahoofden, knoppeniconen, scripts, dienstennamen en andere merken (gezamenlijk “Handelsmerken”) weergegeven op de website zijn onderworpen aan de handelsmerken en andere rechten van Hamilton of zijn filialen. Onze handelsmerken mogen niet worden gebruikt, waaronder als onderdeel van handelsmerken en/of als onderdeel van domeinnamen, in verband met producten of diensten op een manier dat die voor verwarring kunnen zorgen en mogen niet worden gekopieerd, nagemaakt of gebruikt, in hun geheel of gedeeltelijk, zonder schriftelijke toestemming vooraf van Hamilton. Uw gebruik/ misbruik van handelsmerken weergegeven op de website, of van andere inhoud van de website, behalve zoals genoemd in de gebruiksvoorwaarden, is ten strengste verboden.

 

5. Disclaimer

5.1 Hoewel Hamilton redelijke inspanningen levert om juiste en bijgewerkte informatie op de website te gebruiken, geeft het geen garanties of verklaringen betreffende de inhoud van de website, die wordt geleverd zoals afgebeeld. In het bijzonder, Hamilton waarborgt noch beweert dat uw gebruik van de inhoud van de website geen inbreuk zal doen op de rechten van derde partijen die niet in bezit zijn van of verbonden zijn aan Hamilton.

5.2 Hamilton neemt geen verantwoordelijkheid voor en is niet aansprakelijk voor schade aan of virussen op uw computerapparatuur of andere eigendommen gebruikt voor de toegang tot, het gebruik van of het browsen op de website of het downloaden van materiaal, data, teksten, afbeeldingen, video of audio op de website.

5.3 Hamilton behoudt zich het recht voor om sommige of alle functies van de website te onderbreken of te stoppen. Hamilton is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige onderbreking of stoppen van sommige of alle functies van de website, ongeacht of dit te wijten is aan acties of verzuim van Hamilton, zijn filialen of een derde partij.

5.4 De inhoud van de website kan technische onjuistheden of typografische fouten bevatten. Hamilton behoudt zich het recht voor wijzigingen, correcties en/of verbeteringen aan de inhoud van de website op elk moment zonder aankondiging door te voeren.

 

6. Links naar en van andere websites

6.1 Omdat Hamilton geen controle heeft en geen aanbevelingen doet over sites waaraan de website is gelinkt en omdat Hamilton niet enige of alle sites waaraan de website is gelinkt heeft bekeken, erkent u dat Hamilton niet verantwoordelijk is voor de pagina’s op andere sites of andere sites die gelinkt zijn aan de Website. De verantwoordelijkheid voor het bezoek aan pagina’s op andere sites en sites van gelinkte derde partijen ligt volledig bij u.

6.2 Het linken naar de website, pagina’s op andere sites of andere sites is volledig op eigen risico. Door het gebruik van deze links bent u op de hoogte dat de wettelijke verklaring en het privacybeleid van de gelinkte site van toepassing zijn en dat deze kunnen afwijken van die van Hamilton. Als u wilt linken naar de website, dan mag u dit alleen doen door te linken naar de homepage (waar u geen kopie van mag maken) op de volgende voorwaarden.

6.3 Framing van de website door sites of site-elementen door partijen die geen onderdeel zijn van The Swatch Group Ltd. is niet toegestaan. Inline linken of het op een andere manier onderbrengen van delen van de website op sites die geen onderdeel zijn van The Swatch Group Ltd. Is eveneens verboden.

 

7. Toegang tot diensten

7.1 Hoewel Hamilton tracht te zorgen dat de website 24 uur per dag beschikbaar is, is het echter niet aansprakelijk indien de website gedurende een bepaalde tijd of periode onbeschikbaar is.

7.2 Toegang tot de website kan tijdelijk en zonder aankondiging worden opgeschort in het geval van technische problemen, onderhoud of redenen waar wij geen invloed op hebben.

 

8. Beperking van aansprakelijkheid

8.1 In zoverre toegestaan door de wet, en behalve voor schade veroorzaakt door opzet of grote nalatigheid, wijzen Hamilton, en alle andere ondernemingen van The Swatch Group Ltd., waaronder bestuurders, directeuren, medewerkers, aandeelhouders of andere handelende personen van deze, alle aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid af voor enig bedrag of enig soort van verlies of schade voor u of een derde partij (waaronder, zonder beperkingen, elke directe, indirecte, of bijkomend(e) verlies of schade, of enig verlies van inkomsten, winst, goodwill of data) met betrekking tot de website op enigerlei of in verband met het gebruik, onmogelijkheid tot gebruik of als gevolg van het gebruik van de website, websites die zijn gelinkt aan de website of het materiaal op deze websites, waaronder, maar niet alleen, verlies of schade door virussen die uw computerapparatuur, software, data of ander eigendom infecteren en gebruikt worden voor de toegang tot, het gebruik van of browsen op de website of het downloaden van materiaal op de website of websites gelinkt aan de website.

 

9. Privacy 

9.1 Wij hechten grote waarde aan uw privacy en de bescherming van uw persoonlijke gegevens. Lees ons privacybeleid.

 

10. Overige

10.1 Indien Hamilton een van de rechten of bepalingen uit het Privacybeleid niet kan uitoefenen of naleven, dan geldt dit niet als een verklaring van afstand van deze rechten of bepalingen. Titels van de paragrafen uit het Privacybeleid zijn er alleen voor het gemak en hebben geen wettelijke of contractuele betekenis. De ongeldigheid of onuitvoerbaarheid van een bepaling uit het Privacybeleid beïnvloedt of schaadt op geen enkele wijze de geldigheid, rechtsgeldigheid en uitvoerbaarheid van de andere hier genoemde bepalingen.

10.2 Het privacybeleid wordt bepaald en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Zwitserse wet, ongeacht wetsconflicten of het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zake. Voor zover de wet dit toelaat, hebben de competente rechtbanken van de geregistreerde vestigingsplaats van Hamilton, momenteel Biel/Bienne, Zwitserland, exclusieve jurisdictie betreffende onenigheid over het Privacybeleid en uw gebruik van de website, onder voorbehoud van ons recht om een gebruiker in zijn/haar woonplaats te vervolgen.

10.3 Voor vragen over ons Privacybeleid, kunt u schrijven naar

Hamilton International SA

LÄNGGASSE 85

2504 BIEL/BIENNE

Zwitserland

of een e-mail sturen naar info@hamiltonwatch.com.