Top icon mobile

Cookie verklaring

1.    Over de cookie verklaring


1.1. Dit is de verklaring inzake cookies, van The Swatch Group Belgium, Bergensesteenweg 1424, 1070, Brussel, België (“Swatch Group Belgium”, “wij", “ons”, “onze”). Swatch Group Belgium is in het kader van deze Cookie Verklaring Verwerkingsverantwoordelijke.

 

 

1.2. Deze Cookie verklaring geeft informatie over ons gebruik van cookies in verband met uw gebruik van en interactie met deze Website of enige andere door ons beheerde online aanwezigheid, met inbegrip van maar niet beperkt tot onze aanwezigheid op sociale media en onze applicaties (gezamenlijk aangeduid als "Website"). Voor informatie over onze verwerking van persoonsgegevens die zijn verkregen in het kader van uw gebruik van en interactie met deze Website verwijzen wij u naar onze Privacy Verklaring.[A1] 

 

1.3. Alle wijzigingen die we in onze Cookie Verklaring aanbrengen worden op deze Website gepubliceerd of gecommuniceerd aan u via email.

 

1.4. De Cookie Verklaring die op dit moment van kracht is, dateert van DD.MM[A2] .2024.

 

 

2.    Van welke type cookies maken we gebruik en hoe kunt u gebruik maken van de opt-out regeling?


2.1. Een cookie is een klein gegevensbestand dat wordt verzonden via een Website en door de webbrowser van de gebruiker wordt opgeslagen op de computer of het mobiele apparaat van de gebruiker terwijl die aan het surfen is. Cookies zijn ontworpen als een betrouwbaar mechanisme voor Websites om stateful informatie te onthouden (zoals artikelen die zijn toegevoegd aan het winkelmandje) of om de browsing-activiteit van de gebruiker te registreren (o.a. het klikken op bepaalde knoppen, het inloggen of om vast te leggen welke pagina's in het verleden werden bezocht). Ze kunnen ook worden gebruikt om willekeurige stukjes informatie te onthouden die de gebruiker eerder heeft ingevoerd in formuliervelden zoals namen, adressen, wachtwoorden en creditcardnummers.

 

Wanneer er in deze cookie verklaring wordt gerefereerd naar ‘cookies’, of andere technologieën zoals het volgen van pixels en sociale plug-ins, worden deze gebruikt om een meer gepersonaliseerd en betrokken web ervaring te creëren, bijvoorbeeld door het aanbieden van advertenties op sociale media kanalen die relevanter zijn of door het toestaan van het delen van ervaringen op onze Website via sociale media, zijn ook opgenomen door middel van verwijzing.

 

 

2.2. Zoals veel Websites maken we ook op onze Website gebruik van cookies. Cookies verschillen qua doel waarvoor ze worden gebruikt maar ook qua levensduur. De levensduur van een cookie bepaalt hoelang een cookie op uw computer blijft staan voordat deze zichzelf verwijdert.               

 

2.3. Browsers kunnen cookies automatisch accepteren of weigeren, maar laten u toe om de betreffende instellingen in uw browser te wijzigen. In het help-menu van de meeste browsers kunt u zien hoe u uw browserinstellingen met betrekking tot cookies kunt wijzigen, hoe u door de browser op de hoogte wordt gesteld wanneer u een nieuwe cookie ontvangt en hoe u cookies compleet kunt uitschakelen. U kunt ook cookies uitschakelen of verwijderen die u eerder hebt geaccepteerd als u dat wenst. Als u wilt weten hoe u cookies kunt beheren, volg de link:

 

-     Google Chrome

-     Microsoft Edge

-     Apple Safari

-     Mozilla Firefox

-     Opera

 

2.4. Wij kunnen u verder de mogelijkheid bieden om het gebruik van bepaalde soorten cookies op deze Website rechtstreeks te beheren door respectievelijke keuzes te maken, door middel van:         

 

-        Het plaatsen van een cookie banner bij uw eerste bezoek die het beheer van bepaalde soorten cookies mogelijk maakt;

-        Een koppeling naar een Website van een derde partij die is gericht op het beheer van de cookies die op deze Website worden gebruikt en die het beheer van bepaalde soorten cookies mogelijk maakt;

-        Een sub-pagina speciaal voor het beheer van de cookies die op deze Website worden gebruikt en die het beheer van bepaalde soorten cookies mogelijk maakt; of

-        Interactieve opties, bijvoorbeeld in deze Cookie Verklaring geïntegreerde knoppen die het beheer van bepaalde soorten cookies mogelijk maakt.

 

2.5. U kunt, naast de hierboven vermelde opties, ook terecht op de volgende Websites van derde partijen om ervoor te opteren geen advertentie-cookies te ontvangen:

 

-        YourOnlineChoices 

-        NAI Network Advertising Initiative 

 

2.6. Om geactiveerde cookies op deze Website verder te identificeren, te beheren en te traceren kunt u een cookietracker installeren, bijvoorbeeld de Ghostery add-on.            

 

2.7. Wij kunnen op onze Website cookies gebruiken die door diensten van derde worden geleverd (Derde partijen aanbieders). 

 

2.8. Op deze Website kunnen we verschillende categorieën cookies gebruiken, maar geen spyware, voor de aangegeven doeleinden en, indien van toepassing, ingezet door of met de hulp Derde partijen aanbieders, zoals hieronder vermeld en/of in onze cookiebanner:

 

·         Strikt noodzakelijke cookies. Dit zijn cookies die vereist zijn voor de werking van de Website en de door u gevraagde diensten te kunnen verlenen. Ze omvatten bijvoorbeeld cookies waarmee u kunt inloggen op beveiligde delen van de Website. 

 

·         Functionele cookies. Deze cookies registreren informatie over keuzes die u op de Website maakt, zoals uw gebruikersnaam, taal of de regio waarin u zich bevindt. Op deze manier kunnen wij uw bezoek aan de Website personaliseren. 

 

·         Chat cookies.  Deze cookies zijn noodzakelijk voor de activatie van de chat functionaliteit wat ons toestaat om uw locatie te herleiden, instellingen en voorkeuren op te slaan, om u zo in contact te brengen met onze teams en om u de kans te geven om dingen met ons te delen (via chat of videogesprekken). Als u niet akkoord gaat met deze cookies, zal de chat functie niet beschikbaar zijn. Wij kunnen gebruik maken van de volgende derde partijen aanbieders:

·         PowerFront https://messenger.powerfront.com/privacy-policy 

·         Hero https://www.klarna.com/us/privacy/ 

 

 

·           Analytische cookies. Deze cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over hoe bezoekers de Website gebruiken, bijvoorbeeld om bezoekers te tellen en om te zien hoe bezoekers door de Website navigeren. Analytische cookies registreren uw bezoek aan de Website, de pagina's die u hebt bezocht en de links die u hebt gevolgd. Wij kunnen gebruik maken van de volgende derde partijen aanbieders:

·      Google Analytics https://support.google.com/analytics/answer/7318509?hl=en

·      Miaozhen https://www.miaozhen.com/en/privacy

·      Yandex https://yandex.com/legal/confidential/

·      Affirm https://www.affirm.com/privacy

 

·           Social media cookies. Met behulp van deze cookies kunt u de inhoud van onze Website delen met social media platforms (bijv.Facebook, X, Instagram). We hebben geen controle over deze cookies omdat deze worden ingesteld door de social media platforms zelf. Wij kunnen gebruik maken van cookies van de volgende derde partijen aanbieders:    

 

·      Facebook https://developers.facebook.com/docs/plugins

·      X (formerly Twitter) https://dev.twitter.com/web/overview

·      LinkedIn https://developer.linkedin.com/plugins

·      Pinterest https://help.pinterest.com/en/articles/all-about-pinterest-browser-button#Web     

·      Google https://developers.google.com/+/web/

·      VK https://vk.com/dev/widgets_for_site

·      Weibo http://open.weibo.com/widgets

·      TikTok https://developers.tiktok.com/ 

·      Line https://developers.line.biz/en/docs/line-social-plugins/

·      WeChat https://developers.weixin.qq.com/miniprogram/en/dev/framework/plugin/

 

·           Advertentiecookies. Met behulp van deze cookies kunnen wij op maat gemaakte advertenties aan u leveren op Websites van derde partijen, op basis van uw interesses in onze producten en diensten die tijdens uw bezoek op onze Website tot uiting kwamen. Wij kunnen gebruik maken van de volgende derde partijen aanbieders:

·       Adform https://site.adform.com/privacy-center/overview/

·      Criteo https://www.criteo.com/privacy/

·      X (formerly Twitter) https://twitter.com/en/privacy

·      MNTN https://mountain.com/privacy-policy/

·      Amazon https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=468496&ref_=footer_privacy 

·      Rakuten https://business.rakuten.com/privacy-policy/

·      Google https://policies.google.com/privacy?hl=en-US

·      Microsoft https://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement

·      LinkedIn https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

·      Teads https://privacy-policy.teads.com/

·      Meta https://www.facebook.com/privacy/policy

·      TikTok https://www.tiktok.com/legal/page/eea/privacy-policy/en

 

3.   Op basis waarvan verwerken we de verzamelde gegevens?
 

Wij vragen uw toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens onder de voorwaarden zoals uiteengezet in deze Cookie Verklaring. Dat geldt echter niet voor strikt noodzakelijke cookies.

 

4.   Voor hoe lang verwerken we de verzamelde gegevens?
 

Uw persoonsgegevens worden slechts zo lang verwerkt als nodig voor het bereiken van de hierboven beschreven doeleinden of tot het moment waarop u uw toestemming voor verwerking intrekt tenzij wij of andere derde partijen een doorslaggevend belang hebben bij het identificeerbaar houden van uw persoonsgegevens of als er een wettelijke verplichting bestaat of een gerechtelijk of administratief bevel is uitgevaardigd waardoor de-identificatie wordt verhinderd.  

 

5.   Wie heeft toegang tot de verzamelde informatie?


5.1. U begrijpt dat ons gebruik van cookies kan inhouden datderde partijen aanbieders die deze cookies plaatsen bepaalde informatie over u kunnen verkrijgen, inclusief gegevens over uw surfgedrag. We verwijzen naar de informatie die door derde partijen aanbieders wordt verstrekt voor een gedetailleerd overzicht m.b.t. hoe deze derde partijen aanbieders uw persoonsgegevens gebruiken.

 

5.2. Wij zijn afhankelijk van externe dienstverleners, zoals webhostingbedrijven, om uw persoonsgegevens namens ons te verwerken en om u de Website beschikbaar te maken.     

 

6.   Aan wie wordt de verzamelde informatie door ons bekendgemaakt en doorgegeven?


Voor het gebruik van cookies en andere technologieën door of met behulp van de genoemde partners, zoals hierboven uiteengezet, kunnen we uw persoonsgegevens doorgeven aan derde landen, waaronder landen die naar mening van de relevante regelgevende instanties niet beschikken over een adequaat niveau van gegevensbescherming. Bijvoorbeeld naar landen die door de Europese Commissie of door de Zwitserse federale Raad voor gegevensbescherming en informatie niet geacht worden dit niveau te bieden. In dat geval zorgen wij voor passende of geschikte bescherming van uw persoonsgegevens door de ontvangers te onderwerpen aan bindende contractuele verplichtingen in overeenstemming met de toepasselijke normen die door de relevante regelgevende instanties zijn goedgekeurd, of door het nemen van andere veiligheidsmaatregelen, zoals zelfcertificeringen, die door de relevante regelgevende instanties zijn goedgekeurd. U kunt contact met ons [opnemen voor een kopie van de contractuele en andere voorzieningen die zijn getroffen (zie sectie 8 hieronder).

           

7.        Wat zijn uw rechten?
 

7.1.     U hebt het recht om:

 

-          De inzage, de rectificatie of het wissen van uw persoonsgegevens van ons te verlangen;
-          Ons te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken, in het bijzonder om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden; en
-          Bij ons een verzoek in te dienen om u of een door u aangewezen persoon of entiteit een digitaal bestand met uw persoonsgegevens te verstrekken (gegevensoverdraagbaarheid). 
 

7.2.     U kunt te allen tijde uw toestemming intrekken die ons toelaat uw persoonsgegevens te verwerken voor de aangegeven doeleinden.

 

7.3.     Om de bovenstaande rechten uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen op de wijze zoals hieronder aangegeven.

 

7.4.     U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit in uw rechtsgebied.

 

 

8.   Hoe kunt u contact met ons opnemen?      


Voor vragen of om gebruik te maken van uw rechten kunt u als volgt contact met ons opnemen:

 

·         Correspondentieadres: The Swatch Group Belgium, Bergensesteenweg 1424, 1070, Brussel, België

 

·         Telefoonnummer:  +32 2 558 37 00

 

·         E-mailadres: dataprotection@bel.swatchgroup.com

 • Hulp nodig? icon Hulp nodig?
  +32 2 558 38 97
  Maandag tot vrijdag
  van 09:00 tot 17:00
 • Gratis levering icon Gratis levering
  Levering binnen 3 tot 4 werkdagen
  Gemakkelijk terugzending binnen 14 dagen

 • Veilige betaling icon Veilige betaling
  Bancontact, Visa, Mastercard, PayPal, Klarna
 • Swiss Made icon Swiss Made
  Swiss made label
  Twee jaar internationale garantie