Top icon mobile

특이사항

 • 시계

  참조 : H82201131
  Caliber : F06.105
  컬렉션 : 카키 네이비(Khaki Navy)
  무브먼트 : 쿼츠
  케이스 사이즈 : 37mm
  두께 (mm) : 10.77
  다이얼 컬러 : 블랙
  케이스 소재 : 스테인리스 스틸
  크리스탈 : 사파이어
  러그 넓이 : 러그 넓이 18mm
  방수 기능 : 10 bar (100m)
  Anti Reflection : Yes
  스크류 다운 크라운 : Yes
 • 브레이슬릿/스트랩

  Strap reference : H6058221001
  버클 타입 : 폴딩 버클
  버클 넓이 : 18mm
Join the conversation
#hamiltonwatch