Privacybeleid

Hamilton International SA, Mattenstrasse 149, 2503 Biel/Bienne, Switzerland ("Hamilton,” “We", "Wij', “Ons”, “Onze”) neemt de beveiliging en privacy van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. Dit privacybeleid vormt samen met de Gebruiksvoorwaarden het uitgangspunt voor de verwerking van alle persoonlijke gegevens die zijn verkregen op basis van uw gebruik van deze website ("de Website") en hierin wordt ook uitgelegd welke cookies we gebruiken. Elke verwerking van uw persoonsgegevens vindt plaats in overeenstemming met de van toepassing zijnde wetgeving voor gegevensbescherming voor de doeleinden waarvoor de informatie is verzonden. Lees het onderstaande zorgvuldig door om onze zienswijzen en procedures inzake uw persoonlijke gegevens en onze omgang met deze gegevens en ons gebruik van cookies te begrijpen.

 

Informatie die we mogelijk van u verzamelen

 

Het is mogelijk dat we de volgende gegevens over u verzamelen en verwerken:

 

Informatie die u vrijwillig verstrekt door formulieren op deze Website in te vullen. Dat omvat de informatie verstrekt bij het registreren voor specifiek gebruik van deze Website, het abonneren op onze diensten, het publiceren van materiaal of het verzoeken om verdere dienstverlening. We vragen u mogelijk om informatie als u deelneemt aan een wedstrijd of promotie die door ons wordt gesponsord en als u melding maakt van een probleem op onze Website.

 

Als u contact met ons opneemt, kunnen wij de correspondentie documenteren.

 

We vragen u mogelijk om enquêtes in te vullen die we voor onderzoeksdoeleinden gebruiken, maar u bent niet verplicht hierop te reageren.

 

Gegevens over uw bezoeken aan deze Website, inclusief, maar niet beperkt tot bezoekersgegevens, locatiegegevens, weblogs en andere communicatiegegevens vereist voor onze eigen doeleinden of die van anderen en de bronnen die u opvraagt. Raadpleeg de rubriek hieronder over cookies voor meer informatie over ons gebruik van cookies.

 

Waar we uw persoonlijke gegevens opslaan

 

De gegevens die we van u verzamelen, worden mogelijk verstuurd naar en opgeslagen ergens in Zwitserland (serverlocatie) en/of andere bestemmingen binnen of buiten de Europese Economische Ruimte.

Alle informatie die u ons doorgeeft, wordt op onze beveiligde servers opgeslagen. Indien wij aan u een wachtwoord hebben verstrekt (of indien u er een hebt gekozen) op basis waarvan u toegang hebt tot bepaalde delen van deze Website, is het uw verantwoordelijkheid om dit wachtwoord geheim te houden. Wij vragen u om dit wachtwoord met niemand te delen.

 

Helaas is de overdacht van informatie via het Internet niet volledig veilig. Alhoewel wij ons best zullen doen om uw persoonlijke gegevens te beschermen, kunnen wij de veiligheid van de naar deze website verstuurde gegevens niet garanderen. Elke overdracht vindt op eigen risico plaats. Op het moment dat wij uw informatie hebben ontvangen, zullen wij strikte procedures en veiligheidsvoorzieningen handhaven om onbevoegde toegang te voorkomen.

 

Gebruik van de informatie

 

Wij gebruiken gegevens die we over u bezitten op de volgende manieren:

 

Om ervoor te zorgen dat de inhoud van deze Website op de meest effectieve manier wordt gepresenteerd aan u en uw computer.

 

Om u van informatie, producten of diensten te voorzien die u bij ons hebt aangevraagd of waarvan we denken dat ze interessant zijn voor u, indien u ons toestemming hebt gegeven om met dergelijk doel contact met u op te nemen.

 

Om onze verplichtingen na te komen die voortkomen uit contracten die wij met u zijn aangegaan.

 

Om u deel te laten nemen aan de interactieve functies van onze dienst, indien u daarvoor kiest.

 

Om u op de hoogte te houden van veranderingen van onze diensten.

 

Indien u een bestaande klant bent, zullen we op elektronische wijze (bv. e-mail, sms, APP) of per post met u contact opnemen over goederen en diensten die vergelijkbaar zijn met de goederen en diensten die eerder aan u werden verkocht.

 

Indien u een nieuwe klant bent, en in het geval dat we geselecteerde derde partijen toestaan om uw gegevens te gebruiken, zullen we (of zij) alleen op elektronische wijze of per post met u contact opnemen als u daarvoor de toestemming hebt gegeven.

 

Als u niet wilt dat we uw gegevens op deze manier gebruiken of dat we uw gegevens aan een derde doorgeven met het oog op marketing, dan kunt u het daarvoor bestemde vakje aanvinken op het formulier waarop we uw gegevens verzamelen (het bestelformulier) of contact met ons opnemen via info@hamiltonwatch.com.

 

Het is mogelijk dat we met het oog op onderzoek niet-persoonlijke, niet-individuele statistieken of demografische gegevens gegroepeerd doorgeven aan onze marketingpartners, adverteerders of andere derde partijen.

 

Als u deze Website gebruikt, verzamelen wij mogelijk tevens bepaalde informatie over uw gebruik van de Website. Deze informatie kan echter niet naar u persoonlijk worden herleid. Deze informatie wordt over het algemeen verzameld via ”bezoekersgegevens”. Het is mogelijk dat wij dergelijke informatie automatisch verzamelen en bewaren bij elke interactie met deze Website. Telkens als u deze Website bezoekt, is het bijvoorbeeld mogelijk dat wij uw IP-adres, de hostnaam van uw computer, browserinformatie en de domeinnaam van de site die u heeft doorverwezen verzamelen. Wij verzamelen wellicht tevens informatie over bezoekerspatronen en sitegebruik van klanten. Deze informatie bevat echter geen gegevens die naar u persoonlijk kunnen worden herleid. De informatie wordt gebruikt om deze Website te analyseren en verbeteren en om onze klanten een bevredigende gebruikerservaring op het internet te kunnen bieden. Raadpleeg de rubriek hieronder over cookies voor meer informatie over ons gebruik van cookies en over wanneer we om uw toestemming vragen.

 

Bekendmaking van uw informatie

 

Wij kunnen uw persoonlijke gegevens bekendmaken aan leden van onze groep, dat wil zeggen: onze filialen, de uiteindelijke houdstermaatschappij en haar dochtermaatschappijen, die zowel binnen als buiten de EEA gevestigd kunnen zijn.

 

Bovendien maken wij uw persoonlijke gegevens mogelijk bekend aan derden:

 

Die ons helpen bij het beheren van deze Website (zoals onze internetproviders) of om u van door u aangevraagde diensten te voorzien. Deze derden worden opgedragen te allen tijde hetzelfde niveau van veiligheid voor uw persoonlijke gegevens aan te houden als Hamilton.

 

In het geval wij bedrijven of bedrijfsonderdelen verkopen of aankopen en wij uw persoonlijke gegevens bekend moeten maken aan de potentiële verkoper of koper van dergelijke bedrijven of bedrijfsonderdelen.

 

Indien Hamilton of in wezen alle activa of een willekeurig lid van onze groep wordt verworven door een derde partij. In dat geval maken de persoonsgegevens die over onze klanten worden bijgehouden deel uit van de overgedragen activa.

 

Als wij verplicht zijn uw persoonlijke gegevens bekend te maken of te delen in het kader van een wettelijke verplichting, of om nakoming van onze Gebruiksvoorwaarden en andere overeenkomsten af te dwingen of toe te passen; of om de rechten, eigendommen of de veiligheid van Hamilton of een lid van onze groep, onze klanten of anderen te beschermen. Hieronder valt het uitwisselen van informatie met andere bedrijven en organisaties om fraude te voorkomen en kredietrisico te verminderen.

 

Uw rechten

 

U hebt het recht ons te vragen uw persoonlijke gegevens niet te verwerken voor marketingdoeleinden. Wij zullen u gewoonlijk (voordat wij uw gegevens verzamelen) op de hoogte stellen als wij uw gegevens voor zulke doeleinden gebruiken of als wij van plan zijn uw informatie aan derden bekend te maken voor dergelijke doelen. U kunt gebruik maken van uw recht om een dergelijke verwerking te voorkomen door kruisjes te zetten in bepaalde vakjes op de formulieren waarmee wij uw gegevens verzamelen. U kunt dat recht op elk moment uitoefenen door contact met ons op te nemen via Hamilton International SA, Mattenstrasse 149, 2503 Biel/Bienne, Zwitserland, of via e-mail: info@hamiltonwatch.com.

 

U hebt het recht om geen toestemming te geven voor ons gebruik van bepaalde cookies. Raadpleeg de onderstaande rubriek over cookies voor meer informatie.

 

Deze Website kan van tijd tot tijd koppelingen bevatten naar en van de websites van onze partnernetwerken, onze adverteerders en onze filialen Als u een koppeling naar een van deze websites volgt, moet u zich ervan bewust zijn dat deze websites over hun eigen privacybeleid beschikken en dat we geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid aanvaarden voor dat beleid. Controleer hun beleid voordat u persoonsgegevens doorgeeft via die websites.

 

Toegang tot informatie

 

Gebruik van cookies en spyware

 

Wij gebruiken of installeren nooit spyware op uw computer, noch gebruiken wij spyware om informatie van uw computer op te halen.

 

Zoals veel websites maken wij echter wel gebruik van “cookies”: bestanden die door uw browser op de harde schijf van uw computer worden opgeslagen en die worden gebruik om bepaalde informatie over u te verzamelen en op te slaan.

 

De meeste browsers accepteren cookies automatisch, maar bieden wel de mogelijkheid om ze uit te schakelen. In het Help-menu van de meeste browsers wordt uitgelegd hoe u uw browser zo kunt instellen dat acceptatie van nieuwe cookies wordt voorkomen, dat u wordt gewaarschuwd wanneer u een nieuwe cookie hebt ontvangen en hoe u cookies volledig kunt uitschakelen Cookies die u eerder had geaccepteerd, kunt u indien gewenst uitschakelen of verwijderen.

 

Wij raden aan om cookies “ingeschakeld” te laten, zodat we u een betere gebruikerservaring op deze Website kunnen bieden. Als u uw browser zo instelt, dat alle cookies worden geblokkeerd (met inbegrip van strikt noodzakelijke cookies), is het mogelijk dat u bepaalde gedeeltes van de Website niet kunt openen.

 

We hebben bepaalde cookies op uw apparaat ingesteld en we raden u aan om toestemming te geven voor hun gebruik. Als u dat niet doet, kunt u de Website nog altijd gebruiken, maar het is mogelijk dat bepaalde gedeeltes van de Website dan niet of niet zo goed meer werken.

 

We gebruiken de volgende cookies:

 

Strikt noodzakelijke cookies. Dit zijn cookies die noodzakelijk zijn voor de werking van de Website en om te zorgen dat u gebruik kunt maken van de diensten waarom u verzoekt. Ze omvatten bijvoorbeeld cookies waarmee u zich kunt aanmelden op bepaalde beveiligde gedeeltes van onze Website.

 

Performance cookies. Met deze "analytische" cookies kunnen we informatie verzamelen over de manier waarop bezoekers onze Website gebruiken, bijvoorbeeld om bezoekers te tellen en om te zien hoe bezoekers van de ene plaats op onze website naar de andere gaan. Hiermee worden uw bezoek aan de Website, de pagina's die u hebt bezocht en de links die u hebt gevolgd, geregistreerd. Met deze cookies wordt geen informatie verzameld die naar u persoonlijk kan worden herleid. Alle informatie is anoniem. Dit helpt ons om de werking van de Website te verbeteren.

 

We maken gebruik van Google Analytics, een dienst verleend door Google, Inc. (“Google”), om uw gebruik van de Website te analyseren. De informatie die door Google Analytics wordt gegenereerd, valt onder het privacybeleid van Google en wordt verzonden naar en opgeslagen door Google op servers in de Verenigde Staten. Voordat de gegevens worden verzonden, worden ze anoniem gemaakt door het laatste octet van uw IP-adres te verwijderen. Google zal de gegevens vervolgens voor ons verwerken om uw gebruik van de Website te evalueren, om rapporten over de Websiteactiviteit samen te stellen en om andere diensten te verlenen in verband met internetgebruik. Google zal uw IP-adres niet koppelen aan enige andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies voor de bovenvermelde doeleinden weigeren via de instellingen van uw browser. In dat geval is het echter mogelijk dat u de volledige functionaliteit van de Website niet kunt gebruiken. U kunt ook weigeren dat uw gebruiksgegevens (waaronder uw IP-adres) worden verzameld en verwerkt door de invoegtoepassing voor uw huidige webbrowser via http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl te downloaden en te installeren. U vindt meer informatie over het gebruik van uw gegevens door Google op http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html.

 

Wijzigingen van ons privacybeleid

 

Alle toekomstige wijzigingen van ons privacybeleid worden op deze pagina gepubliceerd en u wordt, indien van toepassing, hiervan op de hoogte gebracht via e-mail.

 

Contact

 

Als u nog vragen hebt over ons privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen via e-mail: info@hamiltonwatch.com