Onderhoud van uw horloge

 

Wist u dat een mechanisch horloge dat zonder onderbreking werkt, iedere vier jaar onderhoud nodg heeft? Dit is gemiddeld na 35.000 uur. Wanneer u per dag negentig minuten in uw auto zou rijden, zou dit betekenen dat u de auto pas na 64 jaar voor de eerste servicebeurt naar de garage zou hoeven brengen!


Waterdichtheid

Basisadvies voor het waterdicht houden van uw horloge:

De waterdichtheid dient regelmatig te worden gecontroleerd (advies: 1x per jaar) door een erkende Hamilton onderhoudscentrum. U dient zich ervan te vergewissen dat de kroon, al naar gelang het model, vergrendeld zit in de 0-positie, of in het geval dat uw horloge is voorzien van schroefkronen, deze zorgvuldig vastgeschroefd zijn, zodat er geen water in het mechanisme kan komen.

Druk de drukknoppen onder water niet in en draai niet aan de lunette wanneer u het horloge onder water houdt.

De waterdichtheid van uw horloge staat op de onderkant van de kast aangegeven:

3 bar (30 m) / 43 psi (98.4 ft)
5 bar (50 m) / 73 psi (164 ft)
10 bar (100 m) / 145 psi (328 ft)
15 bar (150 m) / 217 psi (492 ft)
20 bar (200 m) / 290 psi (656.1 ft)
100 bar (1000 m) / 1450 psi (3280.8 ft)

Tijdens de eindcontrole worden HAMILTON horloges op waterdichtheid getest zoals op de onderkant van de kast aangegeven staat; de waterdichtheid van een horloge is echter niet permanent.
De waterdichtheid kan als voorbeeld verminderen bij stoten van de kast en/of kroon en wordt ook beïnvloed door de natuurlijke slijtage van de pakkingen.

Leren banden:
Leer is een natuurproduct dat onderhevig is aan natuurlijke slijtage. Afhankelijk van het niveau van de slijtage dient de horlogeband (ook vanwege veiligheidsredenen; u wilt uw horloge per slot van rekening niet verliezen!) regelmatig te worden vervangen. Esthetische en hygiënische redenen zijn hierbij ook van belang. Wanneer het horloge dagelijks wordt gedragen dient de band iedere 6 tot 12 maanden vervangen te worden.

Om uw leren horlogeband zo lang mogelijk in een goede staat te behouden, adviseert Hamilton het volgende:

Stel de horlogeband niet langdurig bloot aan direct zonlicht omdat deze dan vaal kan worden.

Vergeet niet dat leer een ademend product is. Vermijd dus contact met olieachtige substanties, andere vloeistoffen en ook cosmetica.

Om verkleuring en vervorming tegen te gaan, kunt het beste alle contact van de horlogeband met water en vocht vermijden.
 

Zwemmen in zee:
Spoel uw horloge altijd en direct af met helder kraanwater wanneer het in contact gekomen is met zout water.
 

Reinigen:
Voor metalen horlogebanden en voor alle waterdichte kasten gebruikt u een klein borsteltje (bijvoorbeeld een tandenborstel) met zeepsop. Gebruik een zachte doek om het horloge af te drogen zodat u geen krassen maakt op het horloge of de metalen band.
 

Chemische producten:
Vermijd direct contact met oplosmiddelen, schoonmaakmiddelen, parfums, cosmeticaproducten enz., omdat deze de horlogeband, de kast en/of de pakkingen kunnen beschadigen. Wanneer u in chloorwater hebt gezwommen, spoelt u uw horloge naderhand direct af met helder kraanwater.
 

Magnetische velden:
Stel uw horloge niet bloot aan intense magnetische velden zoals metaaldetectors, controlepoortjes op vliegvelden of elektromagnetische uitrustingen. Deze kunnen uw horloge beschadigen of de precisie van het uurwerk verminderen.
 

Temperaturen:
Stel uw horloge niet bloot aan plotselinge temperatuurverschillen (bijvoorbeeld: blootstelling aan direct zonlicht gevolgd door onderdompeling in koud water) of extreme temperaturen boven 60°C (140°F) of onder 0°C (32°F).
 

Schokken:
U dient thermische of andere schokken op uw horloge te vermijden. Bij grote schokken kunt u uw horloge het beste laten controleren door een erkende HAMILTON distributeur.
 

Batterijen:
Batterijen van horloges kunnen twee tot vijf jaar meegaan, afhankelijk van het horlogetype, de afmeting van het uurwerk en de hoeveelheid energie die gebruikt wordt door de verschillende functies. Wanneer de secondewijzer in intervallen van 4 seconden begint te verspringen, dient de batterij te worden vervangen (indicator van einde van levensduur / E.O.L.)

Vervangen van de batterij:
We raden u aan uw horloge naar een erkend HAMILTON verkoop- of servicepunt te brengen omdat deze over de noodzakelijke instrumenten en meetapparatuur beschikken die vereist zijn om het onderhoud aan uw horloge op een professionele manier uit te voeren. Een lege batterij dient zo snel mogelijk te worden vervangen om het risico van lekkage en hieruit voortvloeiende schade aan het uurwerk te vermijden.

Batterijtype:
Zilveroxide 0% Hg
 

Onderhoudsservice:
Denkt u eraan dat, net als bij ieder micromechanisch precisie-instrument, de horloges van HAMILTON regelmatig moeten worden onderhouden. Zo houdt u uw horloge in perfecte conditie en verlengt u de levensduur. De frequentie waarmee dit onderhoud uitgevoerd moet worden hangt af van het model, evenals van de weersomstandigheden, de mate van dragen en de manier waarop u als drager omgaat met uw horloge. Daarom kunnen we u geen specifiek onderhoudsinterval geven. We raden in het algemeen aan om iedere 3 tot 5 jaar een volledige onderhoudsservice uit te laten voeren.

Om er zeker van te zijn dat de service op een professionele manier wordt uitgevoerd, dient u uw horloge naar een erkend HAMILTON verkoop- of servicepunt te brengen.